References / HAKI

Produktionsledare Ulf Hjortenbrink vid en av MUR-stationerna på HAKI i Sibbhult.

MUR-boxen har hjälpt företaget att expandera och att öka sin produktivitet de senaste sju åren.

 

About HAKI:

Företaget har funnits sedan 1950-talet, namnet HAKI togs 1968.

HAKI tillverkar byggnadsställningar, väderskydd och lyftsystem som säljs över hela världen.

Produktionen finns i Sibbhult och Broby. HAKI AB i Sibbhult omsatte cirka 420 MSEK 2016.

Vi besökte en av våra kunder, HAKI i Sibbhult och tog en pratstund med Ulf Hjortenbrink, produktionsledare:

Använde ni produktionsmätning innan ni skaffade MUR-systemet?

– För sju år sedan investerade vi kraftigt och moderniserade produktionen och i samband med det skaffade vi MUR-systemet. Innan dess hade vi egentligen ingen koll på hur mycket tid och pengar som försvann när maskinerna stod stilla. Vi kunde se i vårt affärssystem hur mycket vi producerade men inte hur mycket maskinerna stod stilla och varför de gjorde det.

Har produktionen har förbättrats sedan mätningarna startade och i så fall hur?

– Absolut, i och med mätningen har det blivit ett helt nytt fokus på de här frågorna, vi får en diskussion ute i verkstaden om vad som kan förbättras. Vi har ökat produktiviteten i och med att vi får svart på vitt om stopporsakerna i rapporterna, vi kan arbeta mera aktivt med förbättringsåtgärder nu jämfört med innan.

Vad har varit den största vinsten med MUR-systemet?

– Dels att vi får koll på orsakerna till stopp och hur de fördelar sig i storleksordning och att vi då kan börja åtgärda för att minska stopptiderna. Men det finns också fördelar för personalen, de får ju en enklare vardag om maskinerna går mer. Vi har även en fabrik till i Broby och där kan jag från mitt kontor här i Sibbhult se i realtid hur maskinerna går eftersom systemet ligger uppkopplat mot en server.

Hur ser ni på produktionsmätning nu jämfört med innan ni skaffade MUR?

– Mätning har blivit en naturlig del av verksamheten. Det har påverkat vårt sätt att arbeta ganska mycket, varje dag går vi numera en ”maskinrond” där vi går igenom hur varje maskin gått det senaste dygnet och med hjälp av vår insamlade statistik från MUR-systemet kan vi jämföra bakåt i tiden.

Har det varit några svårigheter med att implementera systemet?

– I början fick vi lägga en del energi på att visa för personalen att vi inte var ute efter att mäta dem som personal utan att mäta maskinerna, det kom vi över ganska snabbt och alla ser nu bara fördelar i detta. Systemet är enkelt att komma igång med och vi känner att det är värdefullt med en liten och snabb leverantör som Adductor som har möjlighet att hjälpa oss snabbt. Vi har även fått hjälp av Adductor att utveckla lösningar just för oss, till exempel en ny webb-rapport. Det hade nog varit svårt att få till med ett jättestort IT-företag som leverantör. På sätt och vis kan man säga att vi som kund har fått vara med och utveckla systemet och det ser vi som en stor fördel.


See what MUR can do for you

Contact us