Rapporter

Med några zoomningar och klickningar får man fram vecko-, månads- eller årsrapporter.
Rapporterna kan sedan samköras med data från annat håll (avvikelskommentarer, andra system i företaget).
Detta kan med fördel göras i Excel, där ni själva utformar era rapporter.


Räknare

I Gantt schemat kan man se hur produktionen har gått under dagen, antalsräknare, längdräknare mm.

OEE i MPS/ERP system