MUR-Maintenance ett basic system med moderna funktioner.

Standardfunktioner såsom:

  • Datumbaserat
  • Repetition
  • Bifoga manualer och foton
  • Epostpåminnelser
  • Underhåll för hela företaget, maskiner, verktyg, lokaler

Förutom detta har MUR-Maintenance:

En funktion som gör att maskinen själv talar om när ett speciellt underhåll ska ske. Kontakta oss så berättar vi mer.

Boka tid för en demo

Vi gör det via telefon och webben.
En första demo brukar ta 30 minuter.