MUR-Respons sänder meddelanden till din dator eller mobiltelefon när:

  • En obemannad maskin stannat
  • Operatör behöver hjälp
  • Om produktionen vid en viss tidpunkt inte nått sitt mål
  • Material saknas
  • När en maskin, t ex obemannad, har nått ett delmål
  • m.m.
MUR-Response