När du har installerat MUR-Systemet
tar MUR-Systemet hand om all data, direkt.
Alla stopp registreras omgående automatiskt

Med MUR-Infoskärm får du en automatiskt och direkt presentation av produktionen.

Initiera MUR-Infoskärm en gång och produktionen presenteras löpande.

Visualisering bidrar till produktionsökningen

Alla ser direkt att en åtgärd ger resultat.
Visualiseringen sker med MUR-Infoskärm, i realtid.
Du lägger själv upp hur visningen ska ske. Får du en idé om ett nytt upplägg på MUR-Infoskärm behöver du inte anlita en större expert än dig själv.

Visualiseringen ger omgående kvitto på förbättringsarbetet.

MUR-systemet är en kunskapsöverförare då man ser resultat och kan använde det arbetssätt som ger bäst resultat.

Börja försiktigt med antalet stopporsaker.

Välj 2-4 stopporsaker men driv varje stopporsak som ett projekt.

Redovisa och diskutera.

När detta första steget är klart börjar det verkliga förbättringsarbetet för att nå de högre målen.

Vill du ha snabbgenomgång av vissa avsnitt, t ex MUR-Infoskärm, gör vi det omgående.
Telefonkontakt, du loggar in på vår kursdator och vi ger en grundlig genomgång.

Vi kan också via Team Viewer hjälpa dig på din dator.
Snabbgenomgång...