Vill du göra tillfälliga mätningar, t ex flaskhals, eller lära känna MUR-Systemet innan köp görs, så hyr du MUR-Väskan.

Startpaket

Ibland kan det vara svårt att få ihop personal till att starta ett projekt.

Därför erbjuder vi ett komplett startpaket som får MUR-Systemet i drift på ert företag utan att någon behöver "äga" projektet, till en början. MUR-Systemet är självgående i en startperiod men därefter är MUR-Systemet ett verktyg som du måste använda.

Vi erbjuder:

  • Hjälper er IT att installera MUR-Systemet
  • Supportar er elektriker i installationen mot maskinen
  • Gör alla inställningar så ni har ett komplett installerat MUR-System
  • Gör MUR-Infoskärm anpassad till er produktion och det ni vill visa
  • Ger er en kurs i MUR-Systemet

Nu är ni igång med alla mätningar och alla stopp registreras automatiskt

Efter detta har ni full support från oss.

Kontakta oss för mer information

Vi hjälper gärna er på plats

Vi erbjuder förstudier med installationsförslag, idrifttagning av MUR-programmet, idrifttagning MUR-Box på maskin samt kurs i handhavandet.

Begär offert.

Med MUR-Väskan kan du se om MUR-Systemet passar er

Inga investeringar eller fasta kostnader.
Alla på företaget får ta del av MUR-systemet
på hemmaplan.
Ta del av alla MUR-Programmen.

Nu kan ni ta ett säkert beslut på att MUR-systemet passar er.

Kontakta oss om ni vill hyra MUR-Väskan eller köpa ett MUR-system.

MUR-Box 4.0

MUR-Boxen ansluts direkt till ert LAN.